Estonian
Biomeetrilise salasхna genereerimise turg
Kokkuvõte.
Biomeetrilise salasõna genereerimise seade on suunatud salasõna haldamise turule. Selle seadme eelis teiste, olemasolevate tehnoloogiate ees,  on võimalus nõudmisel luua unikaalne salasõna. Igat tehnoloogiat, mis suudab pakkuda sama, võib pidada meie tootele konkurendiks. Hetkel ei ole võimalik kasutada teatud meetodeid, sama eesmärgi saavutamiseks, põhiliselt on need – hääle, näo ning lõhnaeristus.  Eeldatavasti jäävad paroolid üheks põhilisemaks turvameetodiks ning uute meetodite lisandumine ilmselt ei kõiguta seda positsiooni.

Meie põhiline eeldus on, et paroolidega kaitse jääb populaarseimaks turvameetmeks. Me ei konkureeri teiste turvameetoditega, vaid lihtsalt parandame olemasolevat – parooli haldamist.  Et vastata küsimusele, mis olemasolevad või tulevased tehnoloogiad suudaksid meie toodet mõjutada, tuleb vaadelda, toote rakendust ning kuidas see realiseerida.

1. Rakendus
2. Tehnoloogia

1. Biomeetrilise salasõna genereerimise eesmärk on lihtne: genereerida salasõnu ning tagada nende turvalisus. Salasõna genereerimise vajalikkus on ilmne igaühele, kes kasutavad rohkemat kui ühte salasõna, olgu siis kas panganduses, e-posti kasutades või kõiksugu administreerimisliidestes. Salasõna  paberile kirjutamine (olgu see paber kasvõi seifis) on riskantne. Nõudmisel genereerimine on kõige turvalisem viis salasõna loomiseks ning seda on ka võimalik kommertsialiseerida, kui on olemas vastav tehnoloogia. Tutvustatav leiutis pakub just sellist tehnoloogiat, rakendades sõrmejälgi või muid biomeetrilisi parameetreid.
 
2. Ei ole “uusi” biomeetrilisi  tehnikaid, kuna inimese kaasasündinud jooned on laias laastus muutumatud algusaegadest alates. Sellegipoolest, tehnoloogia arenguga ilmuvad turule ka üha uued saavutused, mis nende avastajatele rikkust toovad. Üks viimaseaja näiteid on – seltskond Vene õpilasi, kes pakkusid seadet näo tuvastamiseks ning said mõnemiljonilise investeeringu ühelt Jaapani firmalt.

  • DNA: DeoxyriboNucleic Acid (DNA) on igal inimesel, välja arvatud identsetel kaksikutel, lindividuaalne. Praegusel ajal kasutatakse DNAd siiski valdavalt kohtumeditsiinis.
  • Nägu: Inimese nägu on üks vastuvõetavamaid biomeetriaid, kuna see on üks kõige levinumaid viise, kuidas inimesed teineteist visuaalselt ära tunnevad. Siiski, selle kasutamisel tuleb teha kompromisse. Nimelt peab kasutaja olema suhteliselt hästi valgustatud ning hoidma ennast võimalikult kaua paigal . Ühtlasi, näo biomeetria on passiivne, siis võib esineda muret maskeerimise ning privaatsuse üle.  
  • Näo, käe ning käeveeni infrapuna termogrammid: Inimkehast eralduva soojuse muster on iga inimese individuaalne isikuomadus, mida saab segamatult tuvastada infrapuna kaameraga, sarnaselt hariliku fotoga.  Antud tehnoloogiat saab kasutada salajaseks tuvastuseks ning oleks ka võimeline eristama identseid kaksikuid. Termogrammi põhine süsteem toimib ilma füüsilise puuteta ning on mitteinvasiivne, kuid omab puuduseid mitte-kontrollitud keskkondades, kus soojust eraldavad pinnad keha lähedal, nagu küttekehad ning auto summutid, võivad drastiliselt mõjutada tulemust. Sarnane tehnoloogia, kasutades infrapuna tehnoloogiat, skänneerib kokkupigistatud rusikat, et kindlaks teha veenide struktuuri. Infrapuna sensorite kasutamist raskendab aga nende kõrge hind.
  • Kõnnak: Kõnnak on igaühele individuaalne liikumise. Kõnnak ei ole ette nähtud olema väga eristatav, kuigi on piisav vahend mõndades madala turvalisusega rakendustes.
  • Käe ning sõrme geomeetria: Mõned inimese käega seotud tunnused (näiteks sõrmede pikkus) on individuaalselt suhteliselt invariantsed ning omapärased (kuigi mitte väga eristatavad). The representational requirements of the hand are very small (üks turul olevatest seadmetest kasutab vaid 9 baiti), mis on atraktiivne tunnus limiteeritud andmemahu- ning mäluga süsteemidele. Tänu vähese eristatavuse tõttu kasutatakse antud tehnikat pigem kinnitamiseks, kui isiku tuvastamiseks (halb lause). , hand geometry-based systems are typically used for verification and do not scale well for identification applications.
  • Silmaiiris: Iirise identifitseerimise tehnoloogia on äärmiselt täpne teadus. Kasutajasõbralikkus ning integreeritus pole kunagi olnud selle tehnika plussideks, kuid selles valdkonnas on oodata uuendusi, kui uued tooted ilmuvad turule.
  • Lõhn: On teada, et iga asi eritab lõhna, mis on omane selle keemilisele ülesehitusele ning mida oleks võimalik kasutada erinevate asjade eristamisel. Ei ole teada, kas on ka võimalik lõhna alusel eristada erinevaid kehasid, kui kasutatakse deodorante ning mis viisil mõjutab tulemusi ümritseva keskona keemiline ülesehitus.
  • Võrkkesta skänneerimine: Võrkkesta veresoonte struktuur on individuaalne igale inimesele ning igale silmale. Väidetavalt on tegemist ühe turvaliseima meetodiga, kuna ei ole lihtne muuta või jäljendada võrkkesta veresoonte struktuuri. Pildi kätte saamine eeldab aga siiski koostööd skäneeritava isikuga ning ka teatud ponnistusi.  Kõik need tegurid mõjutavad selle meetodi kasutamismugavust ning seega ka võimalusi eduks. Võrkkesta veresooned väivad ka reeta teatud terviseseisundeid (näiteks hüpertensioon), mis on omakorda taas tegur, mis piirab selle meetodi populaarsust.
  • Allkiri: Viisi, kuidas inimene oma allkirja annab, peetakse tollele inimesele ainuomaseks. Allkirjad on käitumiskesne biomeetria mis muutub aja möödudes ning on mõjutatav allkirja andja füüsilisest ning emotsionaalsest seisundist. Mõne inimese allkiri erineb aga suuresti kord korralt ning isegi järjestikku antud allkirjad väivad olla suurte erinevustega.
  • Hääl: Hääle tuvastus on märkamatu ning hääl kui biomeetria on vastuvõetav paljudes ühiskondades. Hääl võib olla ainus teostatav biomeetria, mis oleks rakendatav läbi telefoni. Häält ei peeta piisavaks eristavaks vahendiks, kui kasutada suurt andmebaasi suure hulga isikutega. Pealegi, olemasolev häälesignaal, mida kasutataks eristuseks, on reeglina pärsitud kvaliteediga mikrofoni või muu sellise poolt. Häält mõjutavad veel inimese tervis (näiteks külmetuse puhul), stress, emotsioonid jne... Pealegi on mõned inimesed võimelised jäljendama teiste hääli. Hääle skänneerimist saab aga ühendada sõrmejälje skänneerimisega. Kuna paljud näevad sõrmejälje skänneerimist kõrgema tuvastus viisina, siis ilselt hääle biomeetria tagandatakse välja vahetama või täiendama personaalseid identifikatsiooni numbreid (PIN), salasõnu või erinevate kontode nimesid.
  • Sõrmejälje skänneerimis biomeetria on püstitatud inimese sõrmejälje ainuomastele tunnustele. Kui jälg anda korrektselt, on tulemuseks vägagi edukalt kasutatav audentimisviis. Seega pole imekspandav, et tööjaamade ligipääsu rakendustes on peaaegu ainsana keskendatud sõrmejälgedele, võttes arvesse suhteliselt odavat hinda, väikest suurust ning sõrmejälje tuvastus seadmete integreerimise lihtsust.
Nagu näha eelnevast ülevaatest ning turu analüüsist, on biomeetrilised tehnikad erinevad oma rakendustes, kasutusmugavuses, vastuvõetavuses jne... On ebatõenäoline, et areng mingis konkreetses tehnikas, muudab teiste tehnikate turuosa, eriti kehtib see kõige populaarsemate meetodite kohta, nagu sõrmejälje- või näotuvastus. See-eest iga edukas biomeetriliste tehnikate kombinatsioon on võimeline looma oma turunishi. Näiteks võib tuua sõrmejälje- ja hääletuvastuse  või siis sõrmejäljega salasõna genereerimise.
 
Turg.
Biomeetria turg on praegu väärt 3.4 miljardit dollarit, aastase kasvuga 29.1%1; see lõlmab, kõige domineerivamalt, sõrmejälje tuvastust (59%), näo ning silmaiirise skänneerimist (13%), keystroke (0.4%) ning allkirja skänneerimist (2.7%). Esitletava leiutise sihtgruppideks on lõppkasutajad, väikesed ning keskmise suurusega firmad ning  laiaulatuslikud infosüsteemid, mis vajavad:
  • Mugavat, tasuvat ning turvalist lahendust isiklikuks salasõnahaldamiseks, s.t. tasku USB-salasõna generaatorit;
  • Paindlikust ligipääsukontrolli seadmete paigaldamisel: s.t. biomeetrilised skännerid ning salasõnageneraatorid, näiteks ülikoolide laborites ning raamatukogudes või siis interneti  tellimusrakendustes. Kuna tähelepanu turvalisuse suhtes tänapäeva maailmas pidevalt kasvab, siis biomeetriline salasõna genereerimine on võimeline hõlmama vähemalt 3% tervest biomeetria turust..
Me kavatseme alustada seadmete müüki, mis põhinevad sõrmejälje skänneerimise tehnoloogial (kirjeldus allpool). Siseneme turule seadmetega, mis hakkavad maksma alla $70 ning prognoosime esimese aasta müügiks 0.3%2 turuväärtusest või $500.000. Konservatiivne prognoos meie aastasest müügikasvust on võrdne vastava tööstusharu kasvuga, mis on 29%.      
Me kavatseme toodet turustada läbi jaemüüjate kettide Euroopas (Mediamarkt, Eldorado, Foxtrot, jne) ning USA-s (Radioshack, Wallmart, jne). On kavas ka internetipõhine müük, kuna meil on vastavad teadmised, kogemused ning resursid, et luua, edendada ning hooldada php-põhist interneti poodi.
Meie müügihind on arvestatud turuhinnast madalamaks (sarnased seadmed maksavad 80 Eurot) kasutades kuludekeskseid kalkulatsioone: meie toodete komponendid moodustavad 50% kuludest (sensori ning protsessori hinnaks kujuneb 30 Eurot) ülejäänud kulud moodustab toote monteerimine ning protsessori programmeerimine Eestis. Esialgne töötajate arv on  10 inimest, kes toodavad 11000 seadet kuus.