Estonian
Programmeerimine

Meie programeerijatel on aastatepikkune töökogemus ning vastav haridus, me oleme võimelised realiseerima projekte erinevates programmeerimiskeeltes - assemlblerkeelest kuni neljanda generatsiooni programeerimiskeelteni, kompileeritud keeltest nagu Pascal, C, PL1 ja Fortran kuni interpreteeritud keelteni nagu seda on CLIST, Pearl, PHP, Unix Shell ning REXX. Oleme töötanud objektorienteeritud keeltega nagu Object Pascal, C++, Javascript, SAS/AF ning Crystal Reports.

Loome programmi nii, et kolmas osapool oleks vajadusel ka võimeline seda uuendama või parandama, lisame koodile vahemärkuseid ning anname kaasa dokumentatsiooni kasutajatele/administraatoritele.

Meie missioon

Meie eesmärgiks on täita tellimusi õigeaegselt, vastuvõetava hinnaga ning luua parimat võimalikku koodi. Puhas kood on iga projekti aluseks, samuti viime läbi testimisi terve arendusprotsessi jooksul, et  välistada väiksemgi veavõimalus. Meie kliendid eeldavad kvaliteetset IT toodet, me ei vea neid alt.

Meie tooted

Meditsiinitarkvara